Bamboo Blade – Original Soundtrack 1

5 12 2009Name: Original Soundtrack 1
CD Release: 2008/01/23
Tracks:

01. 5 colours
02. BAMBOO BEAT
03. FLASH
04. oitsumeru
05. yondokoronai
06. nenshile
07. itsumo
08. ONLY TRACK
09. ransen
10. kanji
11. neko
12. sushi
13. tama
14. Chou Ken Sentai Blade Braver
15. kendo
16. yangotonai
17. takumi
18. kodoku
19. yugure
20. STAR RISE


Actions

Information
%d blogueurs aiment cette page :